آشنایی با لامپ نایت بریکر لیزر 150 درصد | Night Breaker Laser 150

آشنایی با لامپ  نایت بریکر لیزر 150 درصد | Night Breaker Laser 150

شرکت آلمانی اسرام با فناوری جدید خود در لامپ های اتومبیل ، لامپ های نایت بریکر لیزر 150 درصد را وارد بازار کرده که نسبت به لامپ معمولی 150درصد نور بیشتر و تا 150متر دارای پرتاب نور می باشد و نکته قابل ملاحظه در این لامپ ها وات و گرمای آن می باشد طوری که با توان حداکثر 60 وات و گرمایی در حد لامپ معمولی نوری فوق العاده در اختیار راننده قرار می دهد. این تکنولوژی برای لامپ هایی H7 - H4 - H1-H3-H8-H11 می باشد.

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code

برندهای ما