شاخص تفکیک رنگ یا Color Rendering Index در منابع نوری چیست ؟

شاخص تفکیک رنگ یا Color Rendering Index در منابع نوری چیست ؟

شاخص تفکیک رنگ یا Color Rendering Index یکی از ویژگی های منبع نور می باشد که مشخص کننده کیفیت نور می باشدو نشان می دهد که منبع نور چه میزان رنگ اشیای را طبیعی تر نشان می دهد. این شاخص عددی بین 0 و 100 است. در حالت صفر رنگ های شی کاملا یکسان است ولی در حالت 100 رنگ شی به بهترین شکل ممکن نشان داده می شود.

به طور معمول منابع نور با شاخص تفکیک رنگ بین  80 تا 90 خوب و بالاتر از 90 عالی هستند. برای مثال CRI‌نورخورشید 100 می باشد. CRI‌از رنگ نوری منبع مستقل می باشد برای مثال یک منبع نور مثل لامپ فلورسنت با دمای رنگ 5000 کلوین ( DayLight ) ممکن است CRI حدود 70 داشته باشد و منبع نور دیگری با همان رنگ نور CRI ای برابر با 90 داشته باشد. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر دقت کنید . همانطور که ملاحظه می شود تصویر سیب در زمانی که CRI منبع نوری برابر 100 می باشد از کیفیت بهتری برخودار است.

267نظر

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code

برندهای ما