آشنایی با لامپ نایت بریکر لیزر | Night Breaker Laser

آشنایی با لامپ نایت بریکر لیزر | Night Breaker Laser

شرکت آلمانی اسرام با فناوری جدید خود در لامپ های اتومبیل ، لامپ های نایت بریکر لیزر  را وارد بازار کرده که نسبت به لامپ معمولی 130 درصد نور بیشتر و تا 40 متر دارای پرتاب نور می باشد. گاز به کار رفته در این لامپ زنون خفیف می باشد  و نکته قابل ملاحظه در این لامپ ها وات و گرمای آن می باشد طوری که با توان حداکثر 60 وات و گرمایی در حد لامپ معمولی نوری فوق العاده در اختیار راننده قرار می دهد. این تکنولوژی برای لامپ هایی H7 و H4 می باشد.

350نظر

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code

برندهای ما