برچسب : لامپ دو کنتاک قرمز

یک محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه
   395,000 ریال
   لامپ دوکنتاک قرمز MKS
     395,000 ریالقیمت
     لامپ دوکنتاک قرمز MKS
       لامپ های هشداردهنده
       لامپ های هشدار دهنده برای هشدار به سایر رانندگان در وضیت های مختلفی مثل ایستادن ، گردش به چپ و راست و ... می باشد . این لامپ دارای دو کنتاکت بوده و معمولا در چراغ خطر عقب خودروها استفاده می شود . حباب این لامپ چینی رنگ شده می باشد.
       395,000 ریالقیمت
       موجود14 در دسترس محصول
       لامپ دوکنتاک قرمز MKS
         لامپ های هشداردهنده
         لامپ های هشدار دهنده برای هشدار به سایر رانندگان در وضیت های مختلفی مثل ایستادن ، گردش به چپ و راست و ... می باشد . این لامپ دارای دو کنتاکت بوده و معمولا در چراغ خطر عقب خودروها استفاده می شود . حباب این لامپ چینی رنگ شده می باشد.
         موجود14 در دسترس محصول
         395,000 ریالقیمت

         بازگشت به فهرست برچسب ها