8 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه

پایش های فعال

   لامپ هالوژن سه قیش (H4) چهارفصل اسرام آلمانلامپ H4 چهارفصل (All Seasons) اسرام آلمان
     3,595,000 ریالقیمت
     لامپ هالوژن سه قیش (H4) چهارفصل اسرام آلمانلامپ H4 چهارفصل (All Seasons) اسرام آلمان
       لامپ هالوژن سه فیش چهار فصل اسرام آلمان با ولتاژ ۱۲ ولت و حداکثر توان 80 وات یکی از بهترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد . این لامپ هالوژنی با توجه به نوع شیشه حباب آن ، رنگ نوری زعفرانی تری نسبت به لامپ های معمولی دارد و دید بسیار خوبی را به راننده می دهد . میزان نوردهی این لامپ ۳۰ درصد بیشتر نسبت به لامپ های معمولی است.
       3,595,000 ریالقیمت
       لامپ هالوژن سه قیش (H4) چهارفصل اسرام آلمانلامپ H4 چهارفصل (All Seasons) اسرام آلمان
         لامپ هالوژن سه فیش چهار فصل اسرام آلمان با ولتاژ ۱۲ ولت و حداکثر توان 80 وات یکی از بهترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد . این لامپ هالوژنی با توجه به نوع شیشه حباب آن ، رنگ نوری زعفرانی تری نسبت به لامپ های معمولی دارد و دید بسیار خوبی را به راننده می دهد . میزان نوردهی این لامپ ۳۰ درصد بیشتر نسبت به لامپ های معمولی است.
         3,595,000 ریالقیمت
           لامپ هالوژن سه فیش ( H4 ) چهارفصل اسرام آلمان
             3,195,000 ریالقیمت
             لامپ هالوژن سه فیش ( H4 ) چهارفصل اسرام آلمان
               لامپ هالوژن سه فیش چهار فصل اسرام آلمان با ولتاژ ۱۲ ولت و حداکثر توان 60 وات یکی از بهترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد . این لامپ هالوژنی با توجه به نوع شیشه حباب آن ، رنگ نوری زعفرانی تری نسبت به لامپ های معمولی دارد و دید بسیار خوبی را به راننده می دهد . میزان نوردهی این لامپ ۳۰ درصد بیشتر نسبت به لامپ های معمولی است.
               3,195,000 ریالقیمت
               لامپ هالوژن سه فیش ( H4 ) چهارفصل اسرام آلمان
                 لامپ هالوژن سه فیش چهار فصل اسرام آلمان با ولتاژ ۱۲ ولت و حداکثر توان 60 وات یکی از بهترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد . این لامپ هالوژنی با توجه به نوع شیشه حباب آن ، رنگ نوری زعفرانی تری نسبت به لامپ های معمولی دارد و دید بسیار خوبی را به راننده می دهد . میزان نوردهی این لامپ ۳۰ درصد بیشتر نسبت به لامپ های معمولی است.
                 3,195,000 ریالقیمت
                  • حراج!
                  لامپ بیسیم چهارفصل اسرام آلمان
                   • حراج!
                   990,000 ریالقیمت
                   لامپ بیسیم چهارفصل اسرام آلمان
                    • حراج!
                    لامپ هالوژن تک فیش (H1) چهارفصل با ولتاژ ۱۲ ولت و توان ۵۵ وات ؛ 30 درصد بیشتر نسبت به لامپ های معمولی نور می دهد. این لامپ برای چهارفصل سال و برای موقعیت مختلف اعم از مه - گردوغبار و ... طراحی شده است .لامپ بیسیم در بعضی از خودروها به عنوان لامپ نور بالا و در بعضی دیگر به عنوان مه شکن قابل استفاده است .
                    990,000 ریالقیمت
                    لامپ بیسیم چهارفصل اسرام آلمان
                     • حراج!
                     لامپ هالوژن تک فیش (H1) چهارفصل با ولتاژ ۱۲ ولت و توان ۵۵ وات ؛ 30 درصد بیشتر نسبت به لامپ های معمولی نور می دهد. این لامپ برای چهارفصل سال و برای موقعیت مختلف اعم از مه - گردوغبار و ... طراحی شده است .لامپ بیسیم در بعضی از خودروها به عنوان لامپ نور بالا و در بعضی دیگر به عنوان مه شکن قابل استفاده است .
                     990,000 ریالقیمت
                       لامپ H7 چهارفصل اسرام آلمان
                         795,000 ریالقیمت
                         لامپ H7 چهارفصل اسرام آلمان
                           لامپ هالوژن سه فیش چهار فصل اسرام آلمان با ولتاژ ۱۲ ولت و حداکثر توان 58 وات یکی از بهترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد . این لامپ هالوژنی با توجه به نوع شیشه حباب آن ، رنگ نوری زعفرانی تری نسبت به لامپ های معمولی دارد و دید بسیار خوبی را به راننده می دهد . میزان نوردهی این لامپ ۳۰ درصد بیشتر نسبت به لامپ های معمولی است.
                           795,000 ریالقیمت
                           لامپ H7 چهارفصل اسرام آلمان
                             لامپ هالوژن سه فیش چهار فصل اسرام آلمان با ولتاژ ۱۲ ولت و حداکثر توان 58 وات یکی از بهترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد . این لامپ هالوژنی با توجه به نوع شیشه حباب آن ، رنگ نوری زعفرانی تری نسبت به لامپ های معمولی دارد و دید بسیار خوبی را به راننده می دهد . میزان نوردهی این لامپ ۳۰ درصد بیشتر نسبت به لامپ های معمولی است.
                             795,000 ریالقیمت
                               لامپ H3 چهارفصل اسرام آلمان
                                 950,000 ریالقیمت
                                 لامپ H3 چهارفصل اسرام آلمان
                                   لامپ هالوژن H3 - سیمدار چهارفصل با ولتاژ ۱۲ ولت و توان ۵۵ وات ؛ 30 درصد بیشتر نسبت به لامپ های معمولی نور می دهد. این لامپ برای چهارفصل سال و برای موقعیت مختلف اعم از مه - گردوغبار و ... طراحی شده است .لامپ بیسیم در بعضی از خودروها به عنوان لامپ نور بالا و در بعضی دیگر به عنوان مه شکن قابل استفاده است .
                                   950,000 ریالقیمت
                                   لامپ H3 چهارفصل اسرام آلمان
                                     لامپ هالوژن H3 - سیمدار چهارفصل با ولتاژ ۱۲ ولت و توان ۵۵ وات ؛ 30 درصد بیشتر نسبت به لامپ های معمولی نور می دهد. این لامپ برای چهارفصل سال و برای موقعیت مختلف اعم از مه - گردوغبار و ... طراحی شده است .لامپ بیسیم در بعضی از خودروها به عنوان لامپ نور بالا و در بعضی دیگر به عنوان مه شکن قابل استفاده است .
                                     950,000 ریالقیمت
                                      • حراج!
                                      لامپ چهارفصل ایگل پایه H1لامپ H1 عقاب کره جنوبی مدل چهارفصل
                                       • حراج!
                                       1,995,000 ریالقیمت
                                       لامپ چهارفصل ایگل پایه H1لامپ H1 عقاب کره جنوبی مدل چهارفصل
                                        • حراج!
                                        لامپ هالوژن تک فیش (H1) مدل چهارفصل با ولتاژ ۱۲ ولت و توان ۵۵ وات با 30 درصدروشنایی بیشتر نسبت به لامپ های استاندارد محصولی از شرکت کره ای عقاب (ایگل) می باشد .این لامپ برای چهارفصل سال و برای موقعیت جوی مختلف اعم از مه - گردوغبار و ... طراحی شده است .لامپ بیسیم در بعضی از خودروها به عنوان لامپ نور بالا و در بعضی دیگر به عنوان مه شکن قابل استفاده است .
                                        1,995,000 ریالقیمت
                                        لامپ چهارفصل ایگل پایه H1لامپ H1 عقاب کره جنوبی مدل چهارفصل
                                         • حراج!
                                         لامپ هالوژن تک فیش (H1) مدل چهارفصل با ولتاژ ۱۲ ولت و توان ۵۵ وات با 30 درصدروشنایی بیشتر نسبت به لامپ های استاندارد محصولی از شرکت کره ای عقاب (ایگل) می باشد .این لامپ برای چهارفصل سال و برای موقعیت جوی مختلف اعم از مه - گردوغبار و ... طراحی شده است .لامپ بیسیم در بعضی از خودروها به عنوان لامپ نور بالا و در بعضی دیگر به عنوان مه شکن قابل استفاده است .
                                         1,995,000 ریالقیمت
                                           لامپ H7 چهارفصل عقابلامپ H7 چهارفصل (All Seasons) عقاب کره جنوبی
                                             2,895,000 ریالقیمت
                                             لامپ H7 چهارفصل عقابلامپ H7 چهارفصل (All Seasons) عقاب کره جنوبی
                                               لامپ H7  مدل چهار فصل با ولتاژ 12 ولت و توان 55 وات محصولی از شرکت کره عقاب(ایگل ) می باشد. این لامپ هالوژنی با توجه به نوع شیشه حباب آن ، رنگ نوری زعفرانی تری نسبت به لامپ های معمولی دارد و دید بسیار خوبی را به راننده می دهد . میزان نوردهی این لامپ ۳۰ درصد بیشتر نسبت به لامپ های معمولی است. لازم به ذکر است میزان مصرف جریان این لامپ استاندارد بوده و آسیبی به سیم کشی خودرو و سایر اجزا وارد...
                                               2,895,000 ریالقیمت
                                               لامپ H7 چهارفصل عقابلامپ H7 چهارفصل (All Seasons) عقاب کره جنوبی
                                                 لامپ H7  مدل چهار فصل با ولتاژ 12 ولت و توان 55 وات محصولی از شرکت کره عقاب(ایگل ) می باشد. این لامپ هالوژنی با توجه به نوع شیشه حباب آن ، رنگ نوری زعفرانی تری نسبت به لامپ های معمولی دارد و دید بسیار خوبی را به راننده می دهد . میزان نوردهی این لامپ ۳۰ درصد بیشتر نسبت به لامپ های معمولی است. لازم به ذکر است میزان مصرف جریان این لامپ استاندارد بوده و آسیبی به سیم کشی خودرو و سایر اجزا وارد...
                                                 2,895,000 ریالقیمت
                                                   3,195,000 ریال
                                                   لامپ هالوژن سه فیش ( H4 ) چهارفصل Flosser
                                                     3,195,000 ریالقیمت
                                                     لامپ هالوژن سه فیش ( H4 ) چهارفصل Flosser
                                                       لامپ هالوژن H4 مدل چهارفصل محصولی از شرکت آلمانی فلوسر می باشد .ولتاژ این لامپ 12 ولت بوده و توان مصرفی آن 60/55 وات است.
                                                       3,195,000 ریالقیمت
                                                       لامپ هالوژن سه فیش ( H4 ) چهارفصل Flosser
                                                         لامپ هالوژن H4 مدل چهارفصل محصولی از شرکت آلمانی فلوسر می باشد .ولتاژ این لامپ 12 ولت بوده و توان مصرفی آن 60/55 وات است.
                                                         3,195,000 ریالقیمت