سوالی دارید درخدمت هستیم...
پایش

رنگ نوری

رنگ نوری

5 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه

پایش های فعال

لامپ سدیم 50 وات اسرام VIALOX NAV-T SUPER 4Y
   لامپ سدیم 50 وات اسرام آلمان با شار نوری 4200 لیومن و رنگ نوری 2000 کلوین و حداکثر 28000 ساعت طول عمر دارد. پایه این لامپ E27 می باشد و فرکانس آن 50 هرتز می باشد.
   لامپ سدیم 50 وات اسرام VIALOX NAV-T SUPER 4Y
     لامپ سدیم 50 وات اسرام آلمان با شار نوری 4200 لیومن و رنگ نوری 2000 کلوین و حداکثر 28000 ساعت طول عمر دارد. پایه این لامپ E27 می باشد و فرکانس آن 50 هرتز می باشد.
       لامپ بخارسدیم 150 وات شرکت لامپ نور
         370,000 ریالقیمت
         لامپ بخارسدیم 150 وات شرکت لامپ نور
           لامپ بخارسدیم 150 وات شرکت لامپ نور با پایه E27 و دارای طول عمر حدود 24000 ساعت می باشد. این لامپ فشار قوی نیاز به بالاست - ایگنیتور دارد و شارنوری در حدود 15000 لیومن دارد.
           370,000 ریالقیمت
           لامپ بخارسدیم 150 وات شرکت لامپ نور
             لامپ بخارسدیم 150 وات شرکت لامپ نور با پایه E27 و دارای طول عمر حدود 24000 ساعت می باشد. این لامپ فشار قوی نیاز به بالاست - ایگنیتور دارد و شارنوری در حدود 15000 لیومن دارد.
             370,000 ریالقیمت
               لامپ سدیم 50 وات اسرام VIALOX NAV-T SUPER 4Y
                 370,000 ریالقیمت
                 لامپ سدیم 50 وات اسرام VIALOX NAV-T SUPER 4Y
                   لامپ سدیم 150 وات شرکت لامپ نور با شارنوری 15000 لیومن و پایه E40 حدود 24000 ساعت طول عمر دارد. این لامپ برای روشن شدن نیازمند بالاست - ایگنیتور می باشد .
                   370,000 ریالقیمت
                   لامپ سدیم 50 وات اسرام VIALOX NAV-T SUPER 4Y
                     لامپ سدیم 150 وات شرکت لامپ نور با شارنوری 15000 لیومن و پایه E40 حدود 24000 ساعت طول عمر دارد. این لامپ برای روشن شدن نیازمند بالاست - ایگنیتور می باشد .
                     370,000 ریالقیمت
                     لامپ بخارسدیم استوانه ای 250 وات اسرام ایران
                       لامپ بخار سدیم استوانه ای شکل اسرام ایران  با توان 250 وات و پایه E40 دارای طول عمر 28000 ساعتی می باشد و شارنوری این لامپ در حدود 28000 لیومن است. از این لامپ در معابر برای روشنایی و همچنین برای رشد و پرورش گیاهان در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
                       1,930,000 ریالقیمت
                       لامپ بخارسدیم استوانه ای 250 وات اسرام ایران
                         لامپ بخار سدیم استوانه ای شکل اسرام ایران  با توان 250 وات و پایه E40 دارای طول عمر 28000 ساعتی می باشد و شارنوری این لامپ در حدود 28000 لیومن است. از این لامپ در معابر برای روشنایی و همچنین برای رشد و پرورش گیاهان در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
                         1,930,000 ریالقیمت
                           لامپ سدیم 400 وات مخصوص رشد گیاهان نور
                             3,995,000 ریالقیمت
                             لامپ سدیم 400 وات مخصوص رشد گیاهان نور
                               لامپ بخارسدیم پرفشار با توان 400 وات مخصوص رشد گیاهان (گلخانه ) محصولی از شرکت لامپ نور ایران است. شارنوری این لامپ 53500 لومن و طول عمر 28000 ساعتی دارد. برای استفاده از این لامپ باید از بالاست و ایگنایتور استفاده کنید. بهترین گزینه برای مناطقی که ضعف نوری بالایی دارند. این لامپ نورخورشید را شبیه سازی می کند.
                               3,995,000 ریالقیمت
                               لامپ سدیم 400 وات مخصوص رشد گیاهان نور
                                 لامپ بخارسدیم پرفشار با توان 400 وات مخصوص رشد گیاهان (گلخانه ) محصولی از شرکت لامپ نور ایران است. شارنوری این لامپ 53500 لومن و طول عمر 28000 ساعتی دارد. برای استفاده از این لامپ باید از بالاست و ایگنایتور استفاده کنید. بهترین گزینه برای مناطقی که ضعف نوری بالایی دارند. این لامپ نورخورشید را شبیه سازی می کند.
                                 3,995,000 ریالقیمت