2 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه

پایش های فعال

لامپ HBO‌ با توان 100 وات اسرام مخصوص میکروسکوپ
   لامپ HBO اسرام با توان 100 وات محصولی از شرکت اسرام می باشد. شارنوری این لامپ 2200 لیومن است و به دلیل فشار بالای داخل لامپ می بایست در مکانی محفوظ قرار بگیرد .به دلیل استفاده از جیوه در این لامپ مواظب باشید تا شکسته نشود. عمده کاربرد این لامپ در میکروسکوپ های فلورسانس است.
   لامپ HBO‌ با توان 100 وات اسرام مخصوص میکروسکوپ
     لامپ HBO اسرام با توان 100 وات محصولی از شرکت اسرام می باشد. شارنوری این لامپ 2200 لیومن است و به دلیل فشار بالای داخل لامپ می بایست در مکانی محفوظ قرار بگیرد .به دلیل استفاده از جیوه در این لامپ مواظب باشید تا شکسته نشود. عمده کاربرد این لامپ در میکروسکوپ های فلورسانس است.
     لامپ HBO با توان 50 وات اسرام مخصوص میکروسکوپ
       لامپ HBO با توان 50 وات اسرام مخصوص میکروسکوپ
         37,000,000 ریالقیمت
         لامپ HBO با توان 50 وات اسرام مخصوص میکروسکوپ
           37,000,000 ریالقیمت