سوالی دارید درخدمت هستیم...
پایش

رنگ نوری

رنگ نوری

2 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه

پایش های فعال

لامپ H4 (3فیش) نایت بریکر لیزر اسرام آلمان (جفت)لامپ H4 نایت بریکر لیزر اسرام آلمان (جفت)
   لامپ H4 (3فیش) نایت بریکر لیزر اسرام آلمان (جفت)لامپ H4 نایت بریکر لیزر اسرام آلمان (جفت)
     لامپ H4 نایت بریکر لیزر اسرام آلمان با گرمایی در حدود یک لامپ معمولی ،130 درصد نوربیشتر نسبت به آن و دارای پرتاب نور در حدود 40 متر می باشد. این محصول به صورت جفتی عرضه می شود. <source...
     9,995,000 ریالقیمت
     لامپ H4 (3فیش) نایت بریکر لیزر اسرام آلمان (جفت)لامپ H4 نایت بریکر لیزر اسرام آلمان (جفت)
       لامپ H4 نایت بریکر لیزر اسرام آلمان با گرمایی در حدود یک لامپ معمولی ،130 درصد نوربیشتر نسبت به آن و دارای پرتاب نور در حدود 40 متر می باشد. این محصول به صورت جفتی عرضه می شود. <source...
       9,995,000 ریالقیمت
       لامپ دوفیش(H7) نایت بریکر لیزر اسرام آلمانلامپ H7 نایت بریکر لیزر اسرام آلمان (جفت)
         لامپ دوفیش(H7) نایت بریکر لیزر اسرام آلمانلامپ H7 نایت بریکر لیزر اسرام آلمان (جفت)
           لامپ H7 مدل Night Breaker Laser اسرام آلمان با ولتاژ 12 و حداکثر توان 58 وات نوری فوق العاده (130 درصد بیشتر نسبت به لامپ معمولی ) در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. این لامپ با تکنولوژی خاص خود دارای پرتاب نوری در حدود 40 متر می باشد . این محصول به صورت جفت داخل جعبه عرضه می شود. تفاوت لامپ نایت بریکر لیزر را با مشاهده ویدئو...
           4,890,000 ریالقیمت
           لامپ دوفیش(H7) نایت بریکر لیزر اسرام آلمانلامپ H7 نایت بریکر لیزر اسرام آلمان (جفت)
             لامپ H7 مدل Night Breaker Laser اسرام آلمان با ولتاژ 12 و حداکثر توان 58 وات نوری فوق العاده (130 درصد بیشتر نسبت به لامپ معمولی ) در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. این لامپ با تکنولوژی خاص خود دارای پرتاب نوری در حدود 40 متر می باشد . این محصول به صورت جفت داخل جعبه عرضه می شود. تفاوت لامپ نایت بریکر لیزر را با مشاهده ویدئو...
             4,890,000 ریالقیمت