سوالی دارید درخدمت هستیم...

یک محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه

پایش های فعال

   لامپ هالوپار 230ولت 50 وات اسراملامپ GU10 - هالوپار 230ولت 50 وات اسرام
     990,000 ریالقیمت
     لامپ هالوپار 230ولت 50 وات اسراملامپ GU10 - هالوپار 230ولت 50 وات اسرام
       لامپ کاسه ای هالوپار 230ولت 50وات اسرام آلمان با  پایه GU10 . این لامپ آلمانی حدود 350 لیومن شارنوری دارد و رنگ نوری آن آفتابی می باشد.
       990,000 ریالقیمت
       لامپ هالوپار 230ولت 50 وات اسراملامپ GU10 - هالوپار 230ولت 50 وات اسرام
         لامپ کاسه ای هالوپار 230ولت 50وات اسرام آلمان با  پایه GU10 . این لامپ آلمانی حدود 350 لیومن شارنوری دارد و رنگ نوری آن آفتابی می باشد.
         990,000 ریالقیمت