سوالی دارید درخدمت هستیم...
پایش

2 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه

پایش های فعال

   752,000 ریال
   لامپ H9 عقاب (Eagleye)
     752,000 ریالقیمت
     لامپ H9 عقاب (Eagleye)
       لامپ H9 با ولتاژ 12 و توان 65 وات ساخت عقاب (Eagleye ) کره جنوبی می باشد. پایه این لامپ PGJ19-5 و رنگ نوری آن 3000 کلوین است.
       752,000 ریالقیمت
       لامپ H9 عقاب (Eagleye)
         لامپ H9 با ولتاژ 12 و توان 65 وات ساخت عقاب (Eagleye ) کره جنوبی می باشد. پایه این لامپ PGJ19-5 و رنگ نوری آن 3000 کلوین است.
         752,000 ریالقیمت
           لامپ h9 اسرام آلمان
             لامپ h9 اسرام آلمان
               لامپ H9 اسرام آلمان دارای ولتاژ 12 ولت و حداکثر توان 73 وات می باشد. شارنوری این لامپ 2100 لیومن و حداکثر 500 ساعت عمر می کند.
               لامپ h9 اسرام آلمان
                 لامپ H9 اسرام آلمان دارای ولتاژ 12 ولت و حداکثر توان 73 وات می باشد. شارنوری این لامپ 2100 لیومن و حداکثر 500 ساعت عمر می کند.