پایش

رنگ نوری

رنگ نوری

3 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه

پایش های فعال

   550,000 ریال
   لامپ بخارجیوه 400 وات اسرام
     550,000 ریالقیمت
     لامپ بخارجیوه 400 وات اسرام
       لامپ های بخار جیوه دارای بهره نوری بالاتری نسبت به لامپ های رشته ای هستند . استفاده از این لامپ در کشورهای اروپایی منسوخ شده و اسرام آلمان دیگر این لامپ را تولید نمی کند.
       550,000 ریالقیمت
       لامپ بخارجیوه 400 وات اسرام
         لامپ های بخار جیوه دارای بهره نوری بالاتری نسبت به لامپ های رشته ای هستند . استفاده از این لامپ در کشورهای اروپایی منسوخ شده و اسرام آلمان دیگر این لامپ را تولید نمی کند.
         550,000 ریالقیمت
         لامپ بخار جیوه 400 وات شرکت لامپ نور
           لامپ های بخارجیوه جایگزین مناسبی برای لامپ های رشته ای بودند و بهره نوری بالاتری دارند. لامپ بخار جیوه 400 وات شرکت لامپ نور با پایه E40 عمری در حدود 20000 ساعت دارد و شارنوری آن حدود 23000 لیومن می باشد. این لامپ برای راه اندازی نیازمند بالاست می باشد.
           لامپ بخار جیوه 400 وات شرکت لامپ نور
             لامپ های بخارجیوه جایگزین مناسبی برای لامپ های رشته ای بودند و بهره نوری بالاتری دارند. لامپ بخار جیوه 400 وات شرکت لامپ نور با پایه E40 عمری در حدود 20000 ساعت دارد و شارنوری آن حدود 23000 لیومن می باشد. این لامپ برای راه اندازی نیازمند بالاست می باشد.
             لامپ بخار جیوه 160وات شرکت لامپ نور
               لامپ بخار جیوه 160وات شرکت لامپ نور
                 لامپ های بخارجیوه جایگزین مناسبی برای لامپ های رشته ای بودند و بهره نوری بالاتری دارند. لامپ بخار جیوه 160 وات شرکت لامپ نور با پایه e27 (پاتروم معمولی)عمری در حدود 2000ساعت دارد و شارنوری آن حدود 1770 لومن  می باشد. این لامپ برای راه اندازی نیازمند بالاست نیست و برق ورودی آن 220 ولت می باشد.
                 680,000 ریالقیمت
                 لامپ بخار جیوه 160وات شرکت لامپ نور
                   لامپ های بخارجیوه جایگزین مناسبی برای لامپ های رشته ای بودند و بهره نوری بالاتری دارند. لامپ بخار جیوه 160 وات شرکت لامپ نور با پایه e27 (پاتروم معمولی)عمری در حدود 2000ساعت دارد و شارنوری آن حدود 1770 لومن  می باشد. این لامپ برای راه اندازی نیازمند بالاست نیست و برق ورودی آن 220 ولت می باشد.
                   680,000 ریالقیمت