سوالی دارید درخدمت هستیم...
پایش

رنگ نوری

رنگ نوری

4 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه

پایش های فعال

لامپ هالوژن H27 - PG13لامپ 880 H27 اسرام آلمان (لامپ مه شکن ریو۲۷)
   لامپ هالوژن H27 - PG13لامپ 880 H27 اسرام آلمان (لامپ مه شکن ریو۲۷)
     لامپ هالوژن ۸۸۰ اسرام المان با توان ۲۷ وات و ولتاژ ۱۲ ولت . پایه این لامپ PG13 می باشد . کد استاندارد این لامپ H27 می باشد ولی در بازار با کد ۸۸۰ اسرام شناخته می شود .
     790,000 ریالقیمت
     لامپ هالوژن H27 - PG13لامپ 880 H27 اسرام آلمان (لامپ مه شکن ریو۲۷)
       لامپ هالوژن ۸۸۰ اسرام المان با توان ۲۷ وات و ولتاژ ۱۲ ولت . پایه این لامپ PG13 می باشد . کد استاندارد این لامپ H27 می باشد ولی در بازار با کد ۸۸۰ اسرام شناخته می شود .
       790,000 ریالقیمت
         390,000 ریال
         لامپ هالوژن H27 - PG13
           390,000 ریالقیمت
           لامپ هالوژن H27 - PG13
             لامپ هالوژن ۸۸۰ عقاب کره جنوبی با توان ۲۷ وات و ولتاژ ۱۲ ولت دارای پایه  PG13 می باشد . کد استاندارد این لامپ H27 می باشد و دارای 477 لیومن شانوری است حداکثر عمر این لامپ 400 ساعت می باشد.
             390,000 ریالقیمت
             لامپ هالوژن H27 - PG13
               لامپ هالوژن ۸۸۰ عقاب کره جنوبی با توان ۲۷ وات و ولتاژ ۱۲ ولت دارای پایه  PG13 می باشد . کد استاندارد این لامپ H27 می باشد و دارای 477 لیومن شانوری است حداکثر عمر این لامپ 400 ساعت می باشد.
               390,000 ریالقیمت
                 280,000 ریال
                 لامپ هالوژن H27 - PG13
                   280,000 ریالقیمت
                   لامپ هالوژن H27 - PG13
                     لامپ هالوژن ۸۸۰ عقاب کره جنوبی با توان 100 وات و ولتاژ ۱۲ ولت دارای پایه  PG13 می باشد . کد استاندارد این لامپ H27 می باشد . در صورت تمایل می توانید با مدیریت فروش 09154941383 نیز تماس بگیرید.
                     280,000 ریالقیمت
                     لامپ هالوژن H27 - PG13
                       لامپ هالوژن ۸۸۰ عقاب کره جنوبی با توان 100 وات و ولتاژ ۱۲ ولت دارای پایه  PG13 می باشد . کد استاندارد این لامپ H27 می باشد . در صورت تمایل می توانید با مدیریت فروش 09154941383 نیز تماس بگیرید.
                       280,000 ریالقیمت
                         لامپ هالوژن H27 - PG13
                           650,000 ریالقیمت
                           لامپ هالوژن H27 - PG13
                             لامپ هالوژن ۸۸۰ عقاب کره جنوبی با توان 100 وات و ولتاژ ۱۲ ولت دارای پایه  PG13 می باشد . کد استاندارد این لامپ H27 می باشد . رنگ نوری این لامپ سفید ( 5000 کلوین ) می باشد.
                             650,000 ریالقیمت
                             لامپ هالوژن H27 - PG13
                               لامپ هالوژن ۸۸۰ عقاب کره جنوبی با توان 100 وات و ولتاژ ۱۲ ولت دارای پایه  PG13 می باشد . کد استاندارد این لامپ H27 می باشد . رنگ نوری این لامپ سفید ( 5000 کلوین ) می باشد.
                               650,000 ریالقیمت