سوالی دارید درخدمت هستیم...

3 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه

پایش های فعال

   لامپ H1 (بیسیم) الترا لایف اسراملامپ H1 (بیسیم) الترا لایف اسرام
     250,000 ریالقیمت
     لامپ H1 (بیسیم) الترا لایف اسراملامپ H1 (بیسیم) الترا لایف اسرام
       لامپ H1 (بیسیم) الترا لایف اسرام با ولتاژ 12 ولت و توان 55 وات دارای شارنوری 1550 لیومن می باشد. رنگ نوری این لامپ آفتابی است و به اندازه لامپ استاندارد روشنایی دارد. حداقل عمر این لامپ 1200 ساعت و حداکثر 2000 ساعت می باشد.
       250,000 ریالقیمت
       لامپ H1 (بیسیم) الترا لایف اسراملامپ H1 (بیسیم) الترا لایف اسرام
         لامپ H1 (بیسیم) الترا لایف اسرام با ولتاژ 12 ولت و توان 55 وات دارای شارنوری 1550 لیومن می باشد. رنگ نوری این لامپ آفتابی است و به اندازه لامپ استاندارد روشنایی دارد. حداقل عمر این لامپ 1200 ساعت و حداکثر 2000 ساعت می باشد.
         250,000 ریالقیمت
           لامپ H4 (سه فیش) الترا لایف اسراملامپ H4 (سه فیش) الترا لایف اسرام
             300,000 ریالقیمت
             لامپ H4 (سه فیش) الترا لایف اسراملامپ H4 (سه فیش) الترا لایف اسرام
               لامپ H4 (سه فیش) الترا لایف اسرام آلمان با وات 60/55 وات و ولتاژ 12 ولت دارای طول عمر حداقل 2000 ساعت و حداکثر 3000 ساعت است. شارنوری این لامپ 1000/1650 لیومن است. رنگ نوری این لامپ آفتابی است و میزان روشنایی آن به اندازه لامپ استاندارد می باشد.
               300,000 ریالقیمت
               لامپ H4 (سه فیش) الترا لایف اسراملامپ H4 (سه فیش) الترا لایف اسرام
                 لامپ H4 (سه فیش) الترا لایف اسرام آلمان با وات 60/55 وات و ولتاژ 12 ولت دارای طول عمر حداقل 2000 ساعت و حداکثر 3000 ساعت است. شارنوری این لامپ 1000/1650 لیومن است. رنگ نوری این لامپ آفتابی است و میزان روشنایی آن به اندازه لامپ استاندارد می باشد.
                 300,000 ریالقیمت
                   لامپ H7 (دوفیش) الترا لایف اسراملامپ H7 (دوفیش) الترا لایف اسرام
                     350,000 ریالقیمت
                     لامپ H7 (دوفیش) الترا لایف اسراملامپ H7 (دوفیش) الترا لایف اسرام
                       لامپ H7 (دوفیش) الترا لایف اسرام آلمان با توان 55  وات و ولتاژ 12 مخصوص خودروهای سواری سبک می باشد. این لامپ دارای شارنوری 1500 لیومن می باشد و میزان روشنایی آن به اندازه لامپ استاندارد است . مزیت لامپ های الترا لایف عمر بالای آن ها می باشد.
                       350,000 ریالقیمت
                       لامپ H7 (دوفیش) الترا لایف اسراملامپ H7 (دوفیش) الترا لایف اسرام
                         لامپ H7 (دوفیش) الترا لایف اسرام آلمان با توان 55  وات و ولتاژ 12 مخصوص خودروهای سواری سبک می باشد. این لامپ دارای شارنوری 1500 لیومن می باشد و میزان روشنایی آن به اندازه لامپ استاندارد است . مزیت لامپ های الترا لایف عمر بالای آن ها می باشد.
                         350,000 ریالقیمت