سوالی دارید درخدمت هستیم...

11 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه

پایش های فعال

لامپ H1 (بیسیم) نایت بریکر انلیمیت اسرام(جفت)لامپ H1 (بیسیم) نایت بریکر انلیمیتد NBU اسرام(جفت)
   لامپ H1 (بیسیم) نایت بریکر انلیمیت _ Night Breaker Unlimited با ولتاژ 12 ولت و توان حداکثر 68 وات محصولی از اسرام آلمان می باشد. این نمونه لامپ 110 درصد روشنایی بیشتری نسبت به لامپ استاندارد دارد و نیز علاوه بر 40 متر پرتاپ نور آن ، رنگ نوری آن 20 درصد سفیدتر است. این محصول به صورت جفت عرضه می شود.
   2,590,000 ریالقیمت
   لامپ H1 (بیسیم) نایت بریکر انلیمیت اسرام(جفت)لامپ H1 (بیسیم) نایت بریکر انلیمیتد NBU اسرام(جفت)
     لامپ H1 (بیسیم) نایت بریکر انلیمیت _ Night Breaker Unlimited با ولتاژ 12 ولت و توان حداکثر 68 وات محصولی از اسرام آلمان می باشد. این نمونه لامپ 110 درصد روشنایی بیشتری نسبت به لامپ استاندارد دارد و نیز علاوه بر 40 متر پرتاپ نور آن ، رنگ نوری آن 20 درصد سفیدتر است. این محصول به صورت جفت عرضه می شود.
     2,590,000 ریالقیمت
     لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمانلامپ H7 نایت بریکر انلیمیتد NBU اسرام آلمان(جفت)
       از جدیدترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد و دارای 110 درصد نوردهی بیشتر نسبت به لامپ معمولی می باشد.لامپ Night Breaker Unlimited چهل متر پرتاب نور بیشتری دارد و نسبت به لامپ استاندارد 20 درصد روشن تر می باشد. رنگ نوری این لامپ از نظر لامپ استاندارد کمی سفید تر می باشد.
       4,190,000 ریالقیمت
       لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمانلامپ H7 نایت بریکر انلیمیتد NBU اسرام آلمان(جفت)
         از جدیدترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد و دارای 110 درصد نوردهی بیشتر نسبت به لامپ معمولی می باشد.لامپ Night Breaker Unlimited چهل متر پرتاب نور بیشتری دارد و نسبت به لامپ استاندارد 20 درصد روشن تر می باشد. رنگ نوری این لامپ از نظر لامپ استاندارد کمی سفید تر می باشد.
         4,190,000 ریالقیمت
         لامپ H3 (سیمدار) نایت بریکر انلیمیت اسرام(جفت)لامپ H3 (سیمدار) نایت بریکر انلیمیتد NBU اسرام(جفت)
           لامپ H3 (بیسیم) نایت بریکر انلیمیت _ Night Breaker Unlimited با ولتاژ 12 ولت و توان حداکثر 68 وات محصولی از اسرام آلمان می باشد. این نمونه لامپ 110 درصد روشنایی بیشتری نسبت به لامپ استاندارد دارد و نیز علاوه بر 40 متر پرتاپ نور آن ، رنگ نوری آن 20 درصد سفیدتر است. این محصول به صورت جفت عرضه می شود.
           2,390,000 ریالقیمت
           لامپ H3 (سیمدار) نایت بریکر انلیمیت اسرام(جفت)لامپ H3 (سیمدار) نایت بریکر انلیمیتد NBU اسرام(جفت)
             لامپ H3 (بیسیم) نایت بریکر انلیمیت _ Night Breaker Unlimited با ولتاژ 12 ولت و توان حداکثر 68 وات محصولی از اسرام آلمان می باشد. این نمونه لامپ 110 درصد روشنایی بیشتری نسبت به لامپ استاندارد دارد و نیز علاوه بر 40 متر پرتاپ نور آن ، رنگ نوری آن 20 درصد سفیدتر است. این محصول به صورت جفت عرضه می شود.
             2,390,000 ریالقیمت
               لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمانلامپ H4 اسرام مدل نایت بریکر انلیمیتد
                 12,395,000 ریالقیمت
                 لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمانلامپ H4 اسرام مدل نایت بریکر انلیمیتد
                   از جدیدترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد و دارای 110 درصد نوردهی بیشتر نسبت به لامپ معمولی می باشد.لامپ Night Breaker Unlimited چهل متر پرتاب نور بیشتری دارد و نسبت به لامپ استاندارد 20 درصد روشن تر می باشد. رنگ نوری این لامپ از نظر لامپ استاندارد کمی سفید تر می باشد.
                   12,395,000 ریالقیمت
                   لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمانلامپ H4 اسرام مدل نایت بریکر انلیمیتد
                     از جدیدترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد و دارای 110 درصد نوردهی بیشتر نسبت به لامپ معمولی می باشد.لامپ Night Breaker Unlimited چهل متر پرتاب نور بیشتری دارد و نسبت به لامپ استاندارد 20 درصد روشن تر می باشد. رنگ نوری این لامپ از نظر لامپ استاندارد کمی سفید تر می باشد.
                     12,395,000 ریالقیمت
                     لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمان
                       از جدیدترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد و دارای 110 درصد نوردهی بیشتر نسبت به لامپ معمولی می باشد.لامپ Night Breaker Unlimited چهل متر پرتاب نور بیشتری دارد و نسبت به لامپ استاندارد 20 درصد روشن تر می باشد. رنگ نوری این لامپ از نظر لامپ استاندارد کمی سفید تر می باشد.
                       لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمان
                         از جدیدترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد و دارای 110 درصد نوردهی بیشتر نسبت به لامپ معمولی می باشد.لامپ Night Breaker Unlimited چهل متر پرتاب نور بیشتری دارد و نسبت به لامپ استاندارد 20 درصد روشن تر می باشد. رنگ نوری این لامپ از نظر لامپ استاندارد کمی سفید تر می باشد.
                         لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمانلامپ H11 نایت بریکر انلیمیتد NBU اسرام آلمان(جفت)
                           از جدیدترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد و دارای 110 درصد نوردهی بیشتر نسبت به لامپ معمولی می باشد.لامپ Night Breaker Unlimited چهل متر پرتاب نور بیشتری دارد و نسبت به لامپ استاندارد 20 درصد روشن تر می باشد. رنگ نوری این لامپ از نظر لامپ استاندارد کمی سفید تر می باشد.
                           6,990,000 ریالقیمت
                           لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمانلامپ H11 نایت بریکر انلیمیتد NBU اسرام آلمان(جفت)
                             از جدیدترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد و دارای 110 درصد نوردهی بیشتر نسبت به لامپ معمولی می باشد.لامپ Night Breaker Unlimited چهل متر پرتاب نور بیشتری دارد و نسبت به لامپ استاندارد 20 درصد روشن تر می باشد. رنگ نوری این لامپ از نظر لامپ استاندارد کمی سفید تر می باشد.
                             6,990,000 ریالقیمت
                             لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمان
                               از جدیدترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد و دارای 110 درصد نوردهی بیشتر نسبت به لامپ معمولی می باشد.لامپ Night Breaker Unlimited چهل متر پرتاب نور بیشتری دارد و نسبت به لامپ استاندارد 20 درصد روشن تر می باشد. رنگ نوری این لامپ از نظر لامپ استاندارد کمی سفید تر می باشد.
                               لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمان
                                 از جدیدترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد و دارای 110 درصد نوردهی بیشتر نسبت به لامپ معمولی می باشد.لامپ Night Breaker Unlimited چهل متر پرتاب نور بیشتری دارد و نسبت به لامپ استاندارد 20 درصد روشن تر می باشد. رنگ نوری این لامپ از نظر لامپ استاندارد کمی سفید تر می باشد.
                                 لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمان
                                   از جدیدترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد و دارای 110 درصد نوردهی بیشتر نسبت به لامپ معمولی می باشد.لامپ Night Breaker Unlimited چهل متر پرتاب نور بیشتری دارد و نسبت به لامپ استاندارد 20 درصد روشن تر می باشد. رنگ نوری این لامپ از نظر لامپ استاندارد کمی سفید تر می باشد.
                                   لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمان
                                     از جدیدترین لامپ های شرکت اسرام آلمان می باشد و دارای 110 درصد نوردهی بیشتر نسبت به لامپ معمولی می باشد.لامپ Night Breaker Unlimited چهل متر پرتاب نور بیشتری دارد و نسبت به لامپ استاندارد 20 درصد روشن تر می باشد. رنگ نوری این لامپ از نظر لامپ استاندارد کمی سفید تر می باشد.
                                       لامپ 9005 نایت بریکر لیزر 150 درصدلامپ HB3 9005 نایت بریکر لیزر 150 درصد (جفت)
                                         29,500,000 ریالقیمت
                                         لامپ 9005 نایت بریکر لیزر 150 درصدلامپ HB3 9005 نایت بریکر لیزر 150 درصد (جفت)
                                           لامپ به پایه HB3 9005 محصولی از شرکت اسرام آلمان مدل نایت بریکر لیزر 150 درصد که دارای روشنایی 150 درصدی نسبت به لامپ استاندارد می باشد. این لامپ آمریکایی پرتاپ نور 150 متری نیز بیشتر از لامپ استاندارد دارد و رنگ نوری آن 20 درصد نیز سفید تر است. توان این لامپ 60 وات می باشد.
                                           29,500,000 ریالقیمت
                                           لامپ 9005 نایت بریکر لیزر 150 درصدلامپ HB3 9005 نایت بریکر لیزر 150 درصد (جفت)
                                             لامپ به پایه HB3 9005 محصولی از شرکت اسرام آلمان مدل نایت بریکر لیزر 150 درصد که دارای روشنایی 150 درصدی نسبت به لامپ استاندارد می باشد. این لامپ آمریکایی پرتاپ نور 150 متری نیز بیشتر از لامپ استاندارد دارد و رنگ نوری آن 20 درصد نیز سفید تر است. توان این لامپ 60 وات می باشد.
                                             29,500,000 ریالقیمت
                                             لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمانلامپ H7 نایت بریکر پلاس NBP اسرام آلمان(جفت)
                                               لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمانلامپ H7 نایت بریکر پلاس NBP اسرام آلمان(جفت)
                                                  لامپ نایت بریکر پلاس اسرام با پایه h7 دارای 90 درصد نوردهی بیشتر نسبت به لامپ معمولی می باشد.لامپ Night Breaker plus سی و‌پنج متر پرتاب نور بیشتری دارد و نسبت به لامپ استاندارد ۱۰ درصد روشن تر می باشد. رنگ نوری این لامپ از نظر لامپ استاندارد کمی سفید تر می باشد. با توجه به روشنایی بیشتر هیچ گونه آسیبی به قطعات برقی خودرو وارد نمی شود.
                                                 12,395,000 ریالقیمت
                                                 لامپ دو فیش هایپر NBU اسرام آلمانلامپ H7 نایت بریکر پلاس NBP اسرام آلمان(جفت)
                                                    لامپ نایت بریکر پلاس اسرام با پایه h7 دارای 90 درصد نوردهی بیشتر نسبت به لامپ معمولی می باشد.لامپ Night Breaker plus سی و‌پنج متر پرتاب نور بیشتری دارد و نسبت به لامپ استاندارد ۱۰ درصد روشن تر می باشد. رنگ نوری این لامپ از نظر لامپ استاندارد کمی سفید تر می باشد. با توجه به روشنایی بیشتر هیچ گونه آسیبی به قطعات برقی خودرو وارد نمی شود.
                                                   12,395,000 ریالقیمت
                                                     2,495,000 ریال
                                                     لامپ سیمدار اسرام مدل نایت بریکرلامپ H3 اسرام مدل نایت بریکر
                                                       2,495,000 ریالقیمت
                                                       لامپ سیمدار اسرام مدل نایت بریکرلامپ H3 اسرام مدل نایت بریکر
                                                         لامپ H3 (بیسیم) نایت بریکر انلیمیت _ Night Breaker Unlimited با ولتاژ 12 ولت و توان حداکثر 68 وات محصولی از اسرام آلمان می باشد. این نمونه لامپ 110 درصد روشنایی بیشتری نسبت به لامپ استاندارد دارد و نیز علاوه بر 40 متر پرتاپ نور آن ، رنگ نوری آن 20 درصد سفیدتر است. این محصول به صورت جفت عرضه می شود.
                                                         2,495,000 ریالقیمت
                                                         لامپ سیمدار اسرام مدل نایت بریکرلامپ H3 اسرام مدل نایت بریکر
                                                           لامپ H3 (بیسیم) نایت بریکر انلیمیت _ Night Breaker Unlimited با ولتاژ 12 ولت و توان حداکثر 68 وات محصولی از اسرام آلمان می باشد. این نمونه لامپ 110 درصد روشنایی بیشتری نسبت به لامپ استاندارد دارد و نیز علاوه بر 40 متر پرتاپ نور آن ، رنگ نوری آن 20 درصد سفیدتر است. این محصول به صورت جفت عرضه می شود.
                                                           2,495,000 ریالقیمت