سوالی دارید درخدمت هستیم...

یک محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه

پایش های فعال

لامپ هالوژن کاسه ای 300 وات اسرام با کد MR13 93520
   لامپ هالوژن کاسه ای با رفلکتور MR13 و توان 300 وات و ولتاژ 82ولت محصولی از اسرام آلمان می باشد.طول عمر این لامپ 70 ساعت می باشد.
   لامپ هالوژن کاسه ای 300 وات اسرام با کد MR13 93520
     لامپ هالوژن کاسه ای با رفلکتور MR13 و توان 300 وات و ولتاژ 82ولت محصولی از اسرام آلمان می باشد.طول عمر این لامپ 70 ساعت می باشد.